Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Sá Tổng

Bản Phi Hai - Sá Tổng, Mường Chà, Điện Biên
dbn-muongcha-ptdtbtthcssatong@edu.viettel.vn